Sprekers

prof. dr. ir. Pier Vellinga | 

Hoogleraar universiteit Wageningen & voorzitter bestuur Urgenda

Graag laten we jullie kennis maken met prof. dr. ir. Pier Vellinga, de derde spreker op het Geo Promotion congres! Pier Vellinga is een wetenschapper en hoogleraar die internationale bekendheid geniet als deskundige op het gebied van klimaatverandering. Naast hoogleraar is hij voorzitter van het bestuur van Urgenda. Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Over het thema van het congres heeft hij het volgende te zeggen:

“Mijn ervaring met zelfvoorzienendheid: Ik heb een moestuin, fruitbomen, een warmtepomp en een thuis oplaadbare elektrische auto en ook zonnepanelen. Dat kan omdat ik “in de provincie” woon. Voor steden zullen zich andere vormen van zelfvoorzienendheid ontwikkelen, zoals auto-delen, energievoorziening op wijkniveau en urban farming. Wat we zien is dat technische mogelijkheden richting meer zelfvoorzienendheid in het huidige tijdsgewricht samengaan met een maatschappelijke wens meer zeggenschap te hebben over de eigen omgeving en over cruciale voorzieningen en benodigdheden. Dit maakt dat de trend naar meer zelfvoorzienendheid ongetwijfeld de komende 30 jaar flink zal doorzetten. Wat de kansen en mogelijkheden zijn voor de regio Noord Nederland, daar wil ik het graag over hebben.”

dr. Pieter Boot | 

Hoofd sector Klimaat, Lucht & Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving

Pieter Boot werkt 6 jaar bij het Planbureau voor de Leefomgeving, waar hij verantwoordelijk is voor de analyses inzake klimaat, lucht en – in snel toenemende mate – energie. Hiervoor werkte hij bij het Internationaal Energieagentschap, de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Pieter groeide op op het eiland Goeree-Overflakkee, een regio met een sterke eigen traditie.

Daarnaast is hij lid van de coöperatie Deltawind, een van de meest professionele energieverenigingen van ons land. Zijn sector ondersteunt met veel genoegen regionale energie analyses. Hij is enigszins verbaasd over de populariteit van het autarkisch energiedenken op sommige plaatsen, in een land dat groot geworden is door internationale handel

 

dhr. Albert de Hoop | Albert de Hoop 3

Burgemeester van Ameland – Ameland Zelfvoorzienend 2020

“Al op jonge leeftijd heb ik mij beziggehouden met milieuvraagstukken. Zoals in de 80’er jaren de berging van giftig havenslib van de gemeente Rotterdam in zee en in een zandwinput op Voorne Putten. Toen ik Burgemeester werd op Ameland in 2006, was het mij snel duidelijk dat een eilandsetting de perfecte lokatie is om te proberen om duurzaam zelfvoorzienend te worden op energie en watergebied. Daarnaast is een eiland de ideale plek om zuivere experimenten te doen met innovaties op energiegebied. Daarom hebben we toen samen met de raad vastgesteld dat Ameland in 2020 duurzaam zelfvoorzienend wil zijn. En daarom hebben we toen ook een convenant met de NAM, Gasterra, Eneco, Phillips, Liander en TNO gesloten. Ik ben ervan overtuigd dat ieder huishouden binnen 10 jaar volledig zelfvoorzienend zal zijn.”

 

mw. ir. Petra Berkhout |

Agrarisch Econoom en werkzaam bij Wageningen Economic Research

Mevrouw Ir. Petra Berkhout (1965) is agrarisch econoom en werkt sinds 2001 bij Wageningen Economic Research (voorheen het LEI). DaarvFB_IMG_1478450123807oor werkte ze ruim tien jaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met name op het terrein van het Europese markt- en prijsbeleid voor de landbouw. In haar huidige werk ligt de focus op vraagstukken rondom de ontwikkeling van de (Nederlandse) landbouw en op voedselvoorziening. De afgelopen jaren was ze medeprojectleider van FOODSECURE, een internationaal project dat draaide om de vraag hoe (Europees) beleid het beste kan bijdragen aan het vergroten van de voedselzekerheid in de wereld.

Sinds 2003 is ze eindredacteur van het jaarlijkse verschijnende Landbouw-Economisch Bericht (LEB), dat inzicht geeft in de ontwikkelingen in de Nederlandse agrosector en op het Nederlandse platteland. In 2016 is het LEB overgegaan in het Voedsel-Economisch Bericht, waarvan ze eveneens eindredacteurs.

In de periode 2010-2014 was ze lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling voor de provincie Noord-Holland. Het is haar stellige overtuiging dat het goed zou zijn voor de gezondheid van de Nederlanders als we in Nederland streven naar zelfvoorziening op het gebied van voedsel.

Comments are closed.