Congres 2006

Water, bron van kansen?

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Water heeft ruimte nodig. Na het hoge water van 1993, 1995 en de toenemende wateroverlast door grotere hoeveelheden neerslag in kortere tijd, is duidelijk geworden dat we anders met water moeten omgaan. Vandaar dat er het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is ondertekend door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De kern van het waterbeleid voor de 21ste eeuw is dat het water de ruimte moet krijgen, voordat het water die ruimte zelf neemt. Kortom, water is een zaak van alle Nederlanders.

Congres 2006

Deze veranderingen zijn voor ons een aanleiding geweest om ons te verdiepen in het Nederlandse watervraagstuk. Wij als stichting Geo Promotion willen in ons congres de verschillende innovatieve en creatieve ontwikkelingen op het gebied van water in Nederland onder de aandacht brengen en ter discussie stellen. Projecten als Meerstad en Blauwe Stad, nieuwe manieren van energieopwekking door middel van water, nieuwe manieren van waterzuivering en het realiseren van overloopgebieden zijn enkele voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen binnen dit thema.

De vraagstukken die wij centraal willen stellen zijn: Hoe kunnen we het water meer ruimte geven? Waar kunnen wij het water meer ruimte geven? En wat zijn de kansen voor Nederland om meer uit ons water te halen?