Paneldiscussie

 

De ‘bagage’ die gedurende de dag is opgedaan  zal worden meegenomen naar de paneldiscussie, de afsluiter van de congresdag.  De paneldiscussie kan worden gezien als een antwoord op de vraag waar we naartoe gaan met het stedelijk beleid in Nederland. Het panel verenigd een interessante combinatie deelnemers, die vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de academische wereld een concluderende discussie zullen voeren.

Van links naar rechts: Rob van Vliet, Henri de Groot, Frits Verhees, Terry van Dijk, Frank de Vries en Hans van Rossum.

 

Panelleider

De paneldiscussie zal onder leiding staan van Rob van Vliet, universitair gastdocent in stadsplanning aan de RUG en verbonden aan Weusthuis&Partners. Met zijn expertise en kennis over met name het begeleiden van overheidsinstanties bij het ontwikkelen van ruimtelijke structuurvisies voor regio’s en steden zal Rob van Vliet de discussie leiden en waken voor de inhoud van de discussie.

 

Panelleden

Henri de Groot, hoogleraar Regional Economics & Dynamics aan de VU. Met verschillende publicaties betreffende de ruimtelijk economische ontwikkeling tussen stad en land zal hij vanuit een academisch perspectief zijn mening geven op de stad van de toekomst.

Frits Verhees, directeur Communicatie en Marketing bij Strukton Civiel, zal vanuit het bedrijfsleven deelnemen aan het panel. Zijn scherpe mening over de publiekprivate samenwerking biedt ruimte voor een interessante discussie met de andere deelnemers.

Terry van Dijk, universitair docent aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (RUG), is gespecialiseerd in de relatie tussen planning en stedelijke ontwikkeling. Met zijn kennis en specialisatie, die niet alleen betrekking heeft op stedelijke ontwikkeling in Nederland, maar ook daarbuiten ( ‘American urban growth planning’), geeft Terry van Dijk een bredere visie op stedelijke ontwikkeling.

Frank de Vries, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling in Groningen, zal namens het stedelijk samenwerkingsverband Regio Groningen Assen spreken. Frank de Vries biedt een perspectief vanuit de overheid, maar staat daarnaast ook midden in de dagelijkse praktijk van besluitvorming in het samenwerkingsverband Regio Groningen Assen.

Hans van Rossum, projectmanager Hart van Zuid in Rotterdam (integrale gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid). Als een groot voorstander van de publiek- private samenwerking, zal hij de toegevoegde waarde hiervan in de discussies naar voren brengen.

Aansluitend aan de paneldiscussie zal de netwerkborrel plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid om hierna een drie- gangen diner te nuttigen op locatie (bericht hierover volgt later). Wilt u dit niet missen? Meldt u dan hier aan voor het congres!