Nationaal Woningbouwtraineeship

Het Nationaal Woningbouwtraineeship is een speciaal voor de woningbouwopgave ontwikkeld programma van twee jaar. In opdracht van provincies, gemeenten, aannemers, ontwikkelaars en woningcorporaties leiden we jonge talenten (HBO/WO) op. Er is een groot tekort aan menskracht bij gemeenten en provincies maar ook de bouwsector zelf heeft onvoldoende personeel. De overheid wil dat er snel 900.000 woningen worden bijgebouwd. Dit vereist nauwe samenwerking tussen provincies, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en aannemers en een investering in menselijke kapitaal. Het Nationaal Woningbouwtraineeship selecteert en leidt ambitieuze starters (WO-er of HBO-er Vastgoed en Makelaardij, Civiele Techniek, Bedrijfseconomie, Ruimtelijke Ordening, Planologie, Bouwkunde) op. De jonge talenten ontvangen training en coaching gericht op hun persoonlijke ontwikkeling, inhoudelijke gastcolleges en gaan op excursie. Daarnaast werken ze multidisciplinair samen met andere trainees aan uitdagende projecten bij verschillende deelnemende organisaties. Zodra het tweejarige traject is doorlopen, is de trainee een zelfsturende professional met een groot netwerk. Hij/zij heeft inhoudelijke kennis en inzicht ontwikkeld in alle facetten die samenhangen met de woningbouwopgave en kan, op basis van persoonlijk leiderschap en de kennis en vaardigheden
die zijn verworven, een unieke positie vervullen in dit werkveld.

Voor meer informatie zie www.nationaalwoningbouwtraineeship.nl

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP
Jansbuitensingel 30
6811 AE Arnhem
info@nationaalwoningbouwtraineeship.nl
telefoon 088 20 14 500

Vacatures

Als Junior Projectleider Woningbouw word je opgeleid om uiteindelijk leiding te geven aan een team binnen een gemeente of een woningcorporatie. Je bent betrokken bij alle werkzaamheden, coördineert het projectteam en de ondersteunende afdelingen. Je wordt uiteindelijk formeel de  opdrachtnemer en stuurt dan ook op het behalen van het resultaat wat de opdrachtgever voor ogen heeft, binnen de planning en binnen het budget. Als het nodig is stel je deze bij, bijvoorbeeld doordat er met subsidie extra geld beschikbaar komt. Hierbij hoort ook het bewaken van de gewerkte uren van in- en externe medewerkers en opschaling/ professionele escalatie als de gewenste resultaten achter (dreigen te) blijven. Je signaleert risico’s en afwijkingen tijdig en stuurt bij als dat nodig is.  Je betrekt de noodzakelijke (vak)disciplines voor elke fase in de uitvoering en ondersteunt in de communicatie richting stakeholders, waar ook een participatieproces met inwoners onderdeel van kan zijn. Je stuurt op tijdige besluitvorming binnen de organisatie. Een prachtige vak wat je stap voor stap moet leren.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk op de website van Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie!

De Projectsecretaris Gebiedsontwikkeling is de rechterhand van de Projectmanager en geeft structuur aan  ruimtelijke projecten: Je zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning bij verschillende vraagstukken in ruimtelijke ordening en omgeving. Denk hierbij aan vergunningen, juridische procedures, (vastgoed)overeenkomsten, aanbestedingen, civiele aspecten, communicatie, samenwerking met afdelingen etc. De belangrijkste taak is het inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen en adviseren van de projectmanager binnen het project. De projectsecretaris vormt samen met de projectmanager en de verschillende interne en externe (beleids)adviseurs het projectteam. Het werk betreft het coördineren van de informatiestromen, zorgen dat het projectdossier op orde is, dat de risico’s in kaart zijn gebracht en adequaat worden geadresseerd, dat de projectbegroting klopt en dat de deadlines worden gehaald. Notuleren en voeren van het secretariaat ten behoeve van verschillende interne en externe werkgroepen en vraagstukken. Daarnaast bouw je aan en onderhoud je het relatienetwerk met alle stakeholders, je stelt de agenda-inhoud op, budgetteert en organiseert deelopdrachten. De projectsecretaris vervult een actieve ondersteunende rol in de overleggen, zal soms tevens technisch voorzitter zijn van enkele overleggen, wordt soms gevraagd om zelfstandig onderzoek te doen naar specifieke opgaven, nota’s te schrijven ten behoeve van besluitvorming door bestuurders en fungeert als vraagbaak voor samenwerkingspartners en andere bij het project betrokken professionals. Kortom een uitdagende en zeer gevarieerde rol voor een starter met hart voor de Woningbouwopgave.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship!

Als Stedenbouwkundig Ontwerper werk je samen in een team wat zich bezighoud met de ontwikkeling van openbare ruimte in stedelijke gebieden. Aan de ene kant houd je je bezig met nieuw te ontwikkelen gebied, aan de andere kant met bestaande bouw of infrastructuur. Als het gaat om nieuw te ontwikkelen gebied, onderzoek jij samen met je collega’s welke mogelijkheden er zijn om het gebied in te richten. Je krijgt te maken met verordeningen van de gemeenten en de provincie (omgevingsverordeningen), wetgeving en beschikkingen, bestemmingsplannen en milieuvoorschriften. Bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan werk je uit hoe het gebied eruit moet komen te zien. Hiervoor maak je schetsen en plattegronden en werk je deze soms uit in een maquette. Zodra het College of de Raad als opdrachtgever akkoord gaat met jouw plannen en ideeën, kan het plan uitgevoerd worden. Je hebt technisch en ruimtelijk inzicht en kan mensen goed bij elkaar brengen. Je beoordeelt of een bouwplan past in een grotere ruimtelijke (gebieds) ontwikkeling en stemt hierover af met je collega’s. Je werkt (deel)plannen uit en geeft advies hierover. Je kan werken met de nodige software, zoals (Autocad, Sketchup, Photoshop, Illustrator, Indesign). Je werkt samen met collega’s van andere afdelingen, bewonersgroepen en andere stakeholders.

 

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship! 

Word jij enthousiast van het Financieel onderbouwen van een bouwproject of een ander ruimtelijk ontwikkelingsplan? En wil jij bijdragen aan de Woningbouwopgave? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!
Als Junior Planeconoom denk je van het begin tot het einde mee op financieel gebied bij bouwprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingsplannen. In de beginfase voer je in afstemming met collega’s een globale financiële haalbaarheidsanalyse uit. Je werkt aan grondexploitatieberekeningen, doet haalbaarheidsstudies en risicoanalyses. Tijdens haalbaarheidsstudies en risicoanalyses kijk je naar de sterke en zwakke punten van een project, breng je (financiële) risico’s in kaart, adviseer je welke middelen volgens jou nodig zijn en hoe groot de kans van slagen is. Naarmate het project vordert, worden deze analyses specifieker en accurater. Met behulp hiervan bewaak je het budget van het project en maak je een financiële planning. Hiertoe maak je gebruik van de adviezen van collega’s en input van experts uit andere domeinen, bijvoorbeeld een stedenbouwkundige of planoloog. Je speelt een belangrijke rol in de beoordeling en stelt de financiële haalbaarheid van plannen en scenario’s op en je adviseert over de financieel-economische strategie.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie!

Gaat jouw hart sneller kloppen van juridische zaken rondom Woningbouw? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven. Als Jurist Grondzaken ben je dagelijks bezig met zakelijke rechten, koopovereenkomsten en vastgoed. Je hebt kennis van het privaat- én publiek recht. Je speetl een rol bij het regelen van zakelijke rechten voor infra, ondersteunt bij het vestigen van een voorkeursrecht in opdracht van een gemeente. Je houdt je bezig met het vestigen van opstalrechten of erfdienstbaarheden. Samen met collega’s geef je vorm aan het (kavel)uitgiftebeleid. Je bent betrokken bij onderhandelingen over koop of verkoop van grond. Je beoordeelt of een locatie die een ontwikkelaar op het oog heeft juridische belemmeringen kent. Je adviseert bij ruimtelijke initiatieven en projecten over kosten, gronduitgifte, grondbeheer en -verwerving. Je adviseert zowel de interne organisatie (ambtelijk) als het college en de gemeenteraad (bestuurlijk) op het gebied van vastgoed, grondzaken en privaatrecht. Samen met collega’s stel je intentie, anterieure- en koopovereenkomsten op voor grondverwerving, – uitgifte en gebiedsontwikkeling. Je adviseert bij diverse grondzaken gerelateerde projecten. Je wordt betrokken bij onderhandelingen met projectmanagers, woningbouw corporaties en ondernemers.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie! 

Als  Junior Planontwikkelaar Civiel ben je actief op het snijvlak van techniek en de maatschappelijke opgaven. Samen met je collega’s zorgt je dat nieuwe kunstwerken op hun plaats komen of bestaande worden verwijders c.q. vervangen of aangepast. Denk hierbij aan alles wat nodig is voor het (her)inrichten van woonwijken en industrieterreinen, in- en uitbreidingslocaties, begeleiden van planontwikkelingen, de renovatie/vervanging van kleine tot grote beweegbare bruggen, maar ook de realisatie van parken en sportaccommodaties. Je bent betrokken bij integrale projecten waarvan rioleringswerken, straatwerken, kunstwerken, cultuurtechnische werken en aanleg speelplaatsen onderdeel van kunnen zijn. Dit kunnen op zichzelf staande projecten zijn, maar ook complete herstructureringen van een buurt van gevel tot gevel. Je levert een bijdrage aan het aanbesteden van diensten en werken en beoordeelt ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid. Je zal stap voor stap toegroeien naar de rol van opdrachtgever van aannemers en ingenieursbureaus en zorgt dat zij met een resultaat terugkomen waarmee de gemeente of corporatie verder kan, ook richting besluitvorming.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie! 

Als  Junior Vergunningverlener ben je van begin tot eind betrokken voor een goed verloop van de vergunningenprocessen. Samen met collega’s coördineer en behandel je (complexe) aanvragen en biedt vakinhoudelijke ondersteuning aan directe collega’s. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de werkprocessen en kwaliteitsverbetering, zodat aanvragers snel en goed geholpen worden en niet meermaals een beroep op de overheid hoeven te doen. Je biedt vakinhoudelijke ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken. Je adviseert collega’s en het bestuur over vergunningsvraagstukken en uitvoerend beleid, waarbij je een signalerende rol hebt voor knelpunten in de uitvoering, of knelpunten waar initiatiefnemers tegenaan lopen.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship!