Sweco

Do you want to make a difference? Then Sweco is the place to be. Together with our customers we plan and design the communities and cities of the future. We give you the opportunity to work on the most challenging international, national and regional projects. Enabling you to develop professionally and collaborate closely with our customers is the key to Sweco’s success. 

To us, continuous improvement is not optional – it’s a requirement. It is also what makes Sweco such a rewarding place to work, regardless of whether you’re a recent graduate or an experienced consultant. Sweco is a company for employees who want to perform and create value for their customers and where we all make important contributions to the customer experience. Working at Sweco, you will be part of a dynamic team with a wide range of expertise where everyone counts and where everyone is approachable and committed. In such an environment, it becomes possible to work together with your colleagues on challenging project at interesting locations. Sweco offices are found in various cities such as: Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam and De Bilt.

Voor onze Afdeling Gebiedsadvies zoeken wij in De Bilt, Eindhoven, Groningen en Alkmaar een planoloog met enkele jaren werkervaring. Samen met een groep enthousiaste planologen en juristen ga je aan de slag met aansprekende projecten.
Op basis van jouw kennis en kunde zorg jij binnen onze projectteams voor het optimale planologische proces toegespitst op de wensen van de klant en waar nodig met een doorkijk naar de toekomstige Omgevingswet. Dit doe je altijd met een open en nieuwsgierige houding. Een mooie kans voor een Ruimtelijk Ordenings- professional met ambitie en visie!

In deze uitdagende functie begeleid je onze opdrachtgevers en je collega’s door middel van:  
• het uitvoeren en begeleiden van planologische haalbaarheidsstudies en quickscans in de initiatieffase;
• opstellen van ruimtelijke plannen;
• planologisch vertalen van nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie;
• strategische advisering over de inzet van het juridisch-planologisch instrumentarium;
• coördineren en aansturen van milieu- en omgevingsonderzoeken;
• afstemming met bevoegde instanties (zoals overheden en omgevingsdiensten).

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de volgende link: Adviseur Planologie | Vacature | Sweco Nederland

De afdeling Gebiedsadvies is betrokken bij onder andere stedelijke (her)ontwikkelingen, woningbouwlocaties, dijkversterkingen, natuuropgaven en inpassingsplannen voor energieprojecten en wegen. Voorbeelden van mooie projecten waar wij aan werken:
•Gebiedsontwikkeling Leeuwenparkje Groene Loper A2 Maastricht
•Verwervingsstrategie Noordoosthoek ’s-Hertogenbosch
•Masterplan Arenapark Hilversum
•Herontwikkeling en uitbreiding Ouwehands Dierenpark Rhenen
•Strategische adviezen grondposities Havensteder Rotterdam
Als gebiedseconoom draai je mee in een integraal team en geef je financiële sturing aan ruimtelijk ontwikkelingen. Je toetst businesscases en adviseert proactief over de haalbaarheid ervan. Je adopteert belangrijke nieuwe thema’s als energietransitie en klimaatadaptatie in duurzame businesscases. Je begeleidt onze opdrachtgevers en collega’s met (strategisch) advies over bijvoorbeeld het beheersen van gebiedsontwikkelingsprojecten, het opstellen van markt-, cashflow- en risico analyses, het uitvoeren van haarbaarheidsstudies, het opstellen van adviesrapportages en financieel strategische adviezen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op: Gebiedseconoom | Vacature | Sweco Nederland